Houston Şehir İK Dönüşümleri

Houston Şehir İK Dönüşümleri

Bu vaka çalışması, City of Houston İK dönüşümünü merkezi olmayan bir modelden paylaşılan hizmetler modeline yönlendiren ve bizi dönüşümün üç aşamasına götüren “yakma platformunu” tanıtmaktadır.

Houston’ın İK Direktörü Omar Reid’in Resmi Şehri’nin elinde gerçek bir başarı öyküsü var. Neredeyse 5 yıldır bu işte çalışmakta ve 2010 yılının Mart ayında yeni seçilen Belediye Başkanının daveti üzerine katılmıştır. O sırada, karbon kağıdının (daktiloların) ve daktiloların hala kilit bir rol oynadığı merkezi olmayan, verimsiz bir senaryo devraldı. Bugün, milyonlarca dolar tasarruf etmiş olan, şehrin gururu olan ortak bir hizmet modeli oluşturuyor.

Link: http://chazeypartners.com/studies/city-of-houston-hr-transformation/

No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website