Firmanızda RPA Özel Timi (CoE)

Firmanızda RPA Özel Timi (CoE) 

Uygun ölçekteki firmalar;  RPA proje önceliklerini belirleme, çözüm geliştirme, proje sunumu, eğitim, standartlar, katılım ve değer gerçekleştirmeyi denetlemek için bir Uzmanlık Merkezi (CoE) kurar.  

 

Her birinin avantajlarını ve dezavantajlarını anlamanıza yardımcı olmak ve RPA yönetişim çerçevesini sonlandırmanın yanı sıra otomasyon ekiplerinin gelecekteki rollerini ve sorumluluklarını netleştirmek için işletim modeli seçeneklerinin çalışmaları için çalışma yürütülür. Bu çalışmalar;  ölçek geliştirmek, kaldıraç oranını artırmak, işletme değerini artırmak ve zaman içindeki otomasyon yol haritası sunumunu desteklemek olarak sıralanır.