Kaliforniya Üniversitesi, San Francisco

Kaliforniya Üniversitesi, San Francisco

California San Francisco Üniversitesi (UCSF) İK Paylaşımlı Hizmetlerinin (İKSS) bağımsız bir şekilde değerlendirilmesini istedi. Değerlendirmenin amacı, yönetici katılımına ve girişine ulaşmak için gereken tüm bilgileri sağlamak ve UCSF’nin ileriye dönük stratejisi için temel bir kontrol mekanizması olarak hareket etmekti.

Şansölye’nin uygulamadan iki yıl sonra “hizmeti iyileştirme ve idari maliyetleri azaltma” yetkisi ile mevcut durumu en iyi uygulamalara göre değerlendirmek ve İKSS’nin stratejik yönüne yardımcı olmak zamanında geldi. Örnek olay, bu değerlendirme projesindeki önemli çıktıları ve UCSF İK Paylaşımlı Hizmetlerin, müşteri odaklı düşünceyi benimsemeye nasıl devam edeceğini aşma konusundaki zorlukları özetliyor!

Chazey Partners önceki iş vakasını değerlendirmekle meşguldü , çünkü Kampüs Paylaşımlı Hizmetler modelinin tüm hedeflere ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığı konusunda sürekli tartışmalar yapıldı. Daha sonra UCSF başarılı ve kalıcı bir dönüşüm için, özellikle süreç, teknoloji, insanlar ve müşteri için dört kritik başarı faktörünün değerlendirilmesini gerekli kılmıştır .   Bu değerlendirmede uygulanan kilit yöntemlerden biri, Chazey Ortakları Müşteri Etkileşim Çerçevesinin (CIF) dokuz unsuruydu.Önde gelen uygulamalara göre boşlukların tespitini ve optimizasyon seçeneklerini içeren yaklaşım. Değerlendirme, UCSF’nin müşteri hizmet kültürü yaratma konusundaki stratejik hedefleriyle ilgili bir dizi fırsat, risk ve öneri belirlemiştir.

Link: http://chazeypartners.com/studies/university-of-california-san-francisco/

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.