Standards and Partners

Standards And Partners fikri ilk olarak 2012 yılında ortaya çıkmıştır. Gerek Anadolu gerek yurtdışında iş yapan Türk iş adamlarının, gerekse Türkiye’de yatırım yapan yabancı iş adamları ve yöneticilerin ihtiyacı olan desteği sağlayacak güçlü yapıyı Türk toplumuna kazandırmayı hedeflemekte ve tüm eylem planlarını bu amaç doğrultusunda yapmaktadır.  Türkiye, büyüme ve dünya ekonomisinde önemli bir aktör olma yolunda yüksek potansiyeli olan bir ülkedir. 

 

 

 

Diğer taraftan bu büyüme ve ilerleme için gerekli altyapıyının  hazırlaması devletler, işadamları ve danışman şirketlerin varlığı ile mümkün olabilmektedir.  Oysa gelişmiş ülkelerden farlı olarak Türkiye’de  ekonominin altyapısını destekleyecek güçlü bir danışmanlık örgütlenmesi , kendine ait metodları ile  gerek Türkiye’de gerek yurtdışında konforlu bir iş yaşamı sağlayan güçlü danışman firma henüz örgütlenememiştir ve Standards and Partners tüm çalışmalarını bu örgütlenme amaca odaklamıştır.

 

Standards and Partners Ana Sayfa