Birinci Derece: Business Confort Junior

Bu sertifika şu yeteneklerden oluşur.

Business Nedir? Nasıl doğar ve ölür? Yaşam seyri

Business Dış Çevre Unsurları ve İşletmelerin Yaşam Döngüsündeki Rolü

İşletme İç Çevre Unsurları ve İşletmelerin Yaşam Döngüsündeki Rolü

Operasyon 4.0 Business İşletim Sistemi Temel Hakimiyet

Muhasebe Operasyon Birinci Seviyesi Kabiliyeti (Mecburi)

Finans Operasyon Birinci Seviye Kabiliyeti (Mecburi)

Satın Alma Operasyonu Kabiliyeti (Opsiyonel)

İnsan Kaynakları Operasyonu (Opsiyonel)