RPA Global HUB – RPA Akademi Bağlantısı

RPA Global HUB’ a dahil olmak ve gerek Türkiye, gerek yurtdışındaki projelere sahip olmak elbette belli bir mesleki olgunluk gerektirir.

Standards and Chazey Robotics Akademi’de eğitimler sonunda heyet tarafından somut ölçüler ile değerlendirilir.

Başarı sağlayan RPA developerları RPA Global HUB’a doğrudan dahil olur.