RPA Değerlendirmesi

RPA Değerlendirmesi

Otomasyona uygun faaliyetlerin kapsamını değerlendirmek ve bir RPA uygulama stratejisi oluşturduktan sonra uygulamaya geçmek;

  • süreçleri uçtan uca yeterince ayrıntılı bir şekilde belgelendirmek,
  • haritalandırmak

değerlendirmenin amacıdır.

 

Robotik Süreç Otomasyon Değerlendirmesinde mevcut süreçlerin;

  • yerine tanımlanabilecek
  • ekleme yapılabilecek
  • ortadan kaldırılabilecek
  • basitleştirecek
  • standartlaştıracak her türlü dönüşüm fırsatının yakalanması esastır.

 

Dönüşüme aday süreçleri;

  • önceliklendirmek
  •  seçmek
  • robot gelişimine rehberlik etmek için

Süreç Tanımlama Belgesi (PDD) geliştirmekteki akışı kolaylaştırır.