Makaleler

PAYLAŞILAN HİZMETLERLE BAŞARIYA GELDİĞİNDE BOYUT ÖNEMLİ Mİ?

Küçük ve orta ölçekli bir şirketseniz, şunları sorabilirsiniz: Paylaşmlı Servislerle başarıya gelince büyüklük önemli midir?Paylaşımlı Servis Merkezlerinde yeniden yapılanmanın önemli bir faydası olan 'merkezileştirme' yoluyla ölçek ekonomileri elde etmek için büyük bir şirket olmanıza gerek yok mu?Ölçek, yeni teknoloji...

Read More

PAYLAŞILAN HİZMETLERDE PERFORMANSINIZI NASIL ARTTIRIRSINIZ?

Paylaşılan Servislerinizin performansının etkin bir şekilde ölçülmesini sağlamak için son teknoloji performans ölçüm araçlarını nasıl kullanıyorsunuz? Şeffaflığı ve hesap verilebilirliği teşvik eden bir yaklaşım, hizmetlerinizi değer eğrisini yükseltmek için ihtiyaç duyduğunuz sürekli iyileştirme zihniyetini yönlendirecektir. Link:...

Read More

SAĞLAM PAYLAŞILAN HİZMETLER İŞ VAKASINA İLİŞKİN 7 İŞARETÇİLER

Paylaşılan Hizmetler İş Örneği ve Yol Haritası hakkında konuşmadan önce, bir Paylaşılan Hizmetler girişiminin başarısız olmasının temel nedenlerine bakalım. Bazı durumlarda, belirli bir kuruluşun ortak hizmetler girişiminin neden başarısız olduğunu değerlendirmemiz istendi . Yaygın nedenler, farklı angajmanlarla devam eder: Üst düzey liderlik...

Read More

PAYLAŞILAN HİZMETLER OPTİMİZASYONU

Paylaşılan Servisleriniz sabitlendi, teknoloji tamamen uygulandı ve geçiş sonrası destek ekipleri evlerine geri döndüler veya başka projelere taşındı, ancak işiniz daha yeni başlıyor. Paylaşılan Hizmetler, iç müşterinize hizmet vermeye, değer katmanın ve sürekli iyileştirmenin yeni...

Read More

YENİ BİR PAYLAŞILAN HİZMETLER MERKEZİ NASIL UYGULANIR? KISIM II

Avrupa çapında faaliyet gösteren lider bir otomotiv tedarikçisi olan müşterilerimizden biri, performansı engelleyen parçalı Finansman süreçleri ile mücadele ediyordu. Karşılaştığı diğer konular arasında yüksek derecede el müdahalesi, standardizasyon eksikliği ve görece yüksek maliyetli Avrupa bölgelerinde...

Read More